il popolodelblues

Tag Archives

Gianmaria Simon – Bagatelle

Gianmaria Simon – Bagatelle

In Bagatelle, Gianmaria Simon, canta e suona di memoria e di ribellione

8 maggio 2024
Gianmaria Simon – Low Fuel

Gianmaria Simon – Low Fuel

Il secondo album del musicista apuano

24 aprile 2019
Gianmaria Simon – L’ennesimo Malecon

Gianmaria Simon – L’ennesimo Malecon

Opera prima del cantautore di Sarzana

17 gennaio 2016